Om oss

Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter er et av landets ledende firmaer innen feltet. Vi har over 30 års erfaring og solid tyngde og kompetanse.

Vi søker å skape avtrykk som gir uterommene identitet, å skape betingelser for de gode uterom i samspill med omgivelsene. Skape og utvikle ideer innenfor helhetlige konsept står sentralt i vårt arbeid.

gg_omoss2

Kompetanse

Kompetanseområdet omfatter generelt sagt landskapsarkitektur og estetikk i alle typer inngrep i kulturlandskap og bylandskap. Kontoret har erfaring fra prosjektledelse, overordnede analyser, utredninger, planlegging, prosjektering og oppfølging av alle typer utendørsanlegg.

Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter har deltatt i en rekke internasjonale og nasjonale konkurranser, hvorav vi er belønnet med mange 1. plasser. Å delta i konkurranser har høy prioritet i vår bedrift. I dette ligger spennende muligheter, der vår kreativitet blir satt i høysetet. Dette har gitt en faglig plattform der en klar ide’ landskapsarkitektonisk egenidentitet og kvalitet har blitt fokusert. Etter vår vurdering har kontoret en faglig styrke i utvikling av konsepter og anlegg i sårbare miljøer, der samspill mellom bygg og landskap står sentralt.

 

 

Miljø

Kontoret har stort miljøfokus, internt og i alle våre prosjekter. Gullik Gulliksen AS
Landskapsarkitekter er siden 2012 sertifisert som miljøfyrtårnbedrift.  Klima og miljørapport for bedriften er tilgjengelig på forespørsel. Kontoret har også i løpet av de siste årene opparbeidet kompetanse på prosjektering med BREEAM-NOR miljøklassifiseringssystem.

gg_miljo

Verdier

Vi anser det som viktig å utnytte de muligheter som ligger i variert materialbruk og ulike vegetasjonsuttrykk. Bedriften tar helse, miljø og sikkerhet på alvor, og søker hele tiden å tilfredsstille de krav som kommer fra offentlige myndigheter og oppdragsgivere.