Fryd barnehage Les mer

Barnehagen ligger på en høyde med flott utsikt over byen og selve bygget er plassert over en bevaringsverdig ruin. Prosjektet omfatter opparbeidelse av barnehagens utearealer og området i nord ved ruinen. Den største utfordringen i prosjektet var en høydeforskjell på 2,6 m fra atkomstparti til hovedinngang da utearealet skulle ha en universell utforming. Det ble løst på en konstruktiv og fin måte ved etablering av en aktivitetsløper som brukes til lek og sykling, samtidig som den fungerer som en universelt utformet rampe. Uteområdet er hovedsaklig inndelt i tre soner med ulike dekker og funksjoner, et tredekke med sitteamfi, et området med plasstøpt gummi som inneholder ulike aktiviteter og lekeområder og en pileskog for lek fremtrer som en frodig grøn liten skog. Inndelingen av uteområdene i ulike soner gir muligheter for organisering av barna i mindre grupper. Vegetasjon er bevist brukt for å skape spennende rom og gjemmeplasser. Anlegget er en arena for lek og læring og det er valgt flerfunksjonelle møbler og elementer, som gir barna lærdom og inspirasjon med tanke på form, funksjon og estetiske opplevelser.

  • Sted Akersveien, Oslo
  • Oppdragsgiver Omsorgsbygg Oslo KF
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2010
  • Størrelse 4 200 m2
  • Arkitekt Arkitektkontoret Gasa AS