Batteristranda Les mer

Batteristranda er en bynær badestrand i forlengelsen av og med god kontakt til Farris Bad. Stranden har eksistert lenge, men ble oppgradert i forbindelse med bygging av Farris Bad. Den østre delen ble detaljprosjektert med byggeplassoppfølging av Gullik Gulliksen AS. En tursti, bade-, og oppholdsplass mot vest, som en utvidelse av Batteristranda ble regulert og detaljprosjektert, men er foreløpig ikke realisert.

  • Sted Larvik
  • Oppdragsgiver Larvik kommune
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2010