Enebolig Borgen Les mer

Atriumshagen ligger i den nordre delen av eiendommen, hvor boligens form, fjellkollen i nord og pergolaen danner de fire veggene i et atrium, med hovedatkomst fra boligen.
Atriet er delt inn i to rom hvorav det ene danner et større oppholdsrom på øvre nivå og en utvendig spa-avdeling på nedre nivå, i tillegg til en liten solterrasse utenfor soverommet. Romdannelsene oppleves ved ulike nivåforskjeller, romdannende elementer som vegetasjon, vegger av horisontale trespiler og plantekasser i rustfritt stål. Som et gjennomgående tema i prosjektet ligger en slisse med elvesingel som avgrensing mellom atriet og tilgrensende arealer.

Det er valgt få vegetasjonsarter, men arter med en frodig vekstform og få materialtyper for å fremheve det enkle minimalistiske uttrykket som gjenspeiler boligen innvendig.

  • Sted Sandefjord
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2005