E18, Vestfold Les mer

Prosjektet omfatter delstrekkene E18 Farriseidet – Telemarks Grense KU, E18 Bommestad, og E18 Nordre Vestfold P2, P3, P4.

I 2001 vant kontoret konkurransen om ny E18, Rv 40, bro over Lågen og rasteplass. E18 Bommestad var et omfattende prosjekt som inkluderte utforming av kryssområde, broer, tunneler, støyskjermer.  I forprosjekt- og reguleringsplanarbeidet var vårt kontor prosjektleder, fagansvarlig for landskap, støyskjerming og broer. Et bearbeidet prosjekt ble ferdigstilt sommeren 2010.

E18 Nordre Vestfold Parsell 2, 3 og 4 og Rv 315, i nordre Vestfold. Parsellen Kopstad – Gulli i Tønsberg og Langåker – Bommestad i Sandefjord og Larvik.  På parsell 2, 3 og 4 har arbeidet omfattet vurderinger av linjetraséer, terrengforming,  beplantningsplaner, utforming av broer, tunneler, miljøtunneler, rasteplasser og støyskjermer. På parsellen Kopstad – Gulli har kontoret hatt ansvar for terrengforming, beplantningsplaner og støyskjermer.

 

  • Sted Vestfold
  • Oppdragsgiver Statens Vegvesen Vestfold, Statens Vegvesen
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2000 - 2008