Ekeberg parallelloppdrag Les mer

Prosjektet omfatter analyse, konseptutvikling, overordnet helhetlig plan og organisering av ulike aktiviteter og delområder som campingplass, idrettsbaner, idrettshall, turstier, barnehage, etc.

  • Sted Oslo
  • Oppdragsgiver Oslo Kommune, Plan- og bygningsetaten
  • Prosjektstatus Illustrasjonsplan ferdigstilt 2009