Fritidsbolig Stokke Les mer

Prosjektet omfatter nyanlegg av et eldre gårdsanlegg. Anlegget ligger i et idyllisk kulturlandskap, med lang strandlinje og flott utsikt mot Tønsbergfjorden. Det har vært lagt vekt på å beholde en åpenhet mot sjøen, og skape ulike kvalitative uterom for opphold, frukt-, og grønnsakdyrking. Her er skjermede uterom med hagestue og svømmebasseng, med kontakt mot sjø og landskap. Tverrgående, lineære hekker i bøk, med prydgress og åpne gressflater, og frukttrær, gir anlegget en frodig, men åpen karakter. Bøkehekker, prydgras, og ulike kulturlandskapselementer er benyttet i anlegget.

  • Sted Stokke
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2008
  • Anleggsgartner Riis & Aakerholt