Fritzøe Brygge Les mer

Fritzøe Brygge er første byggetrinn i en ny bydel som er i ferd med å vokse frem ved utløpet av Farriselva, sentralt i Larvik. Fritzøe Brygge er et forretnings-, kontor-, og boligprosjekt. Prosjektet omfatter gater, veier, plas- ser, torg, kafe og restauranter, lek og oppholdsarealer,  bryggevandring,  molo og småbåthavn. Det er lagt til rette for at hele området skal være offentlig og åpent, med kvaliteter i materialbruk og detaljering.

 

  • Sted Larvik
  • Oppdragsgiver Fritzøe Brygge AS
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2004