Hegg Skole Les mer

Ny 1-7 skole med flerbrushall og kultursal.  Prosjektet tilfredsstiller Breeam-sertifisering på nivå very good både når det gjelder bygg og utomhusarealer. Det har vært stilt strenge krav til løsning av overvannshåndtering, bruk av bærekraftig og miljøvennlig materialbruk, plantebruk som fremmer biologisk mangfold, miljøvennlig belysning og gode trygge trafikkløsninger.

Tomtens omfatter et større aktivitetsområde med ulike aktiviteter som 7`er bane med løpebane og hoppegrop langs siden, 5`er bane, sandvolleyballbane, ball-binge, hinderløype, sykkelbane, skiløype, aktivitetsløype med mange ulike apparater, asfaltert håndballbane som skal benyttes som skøyte-bane vinterstid. Prosjektet omfatter også et større amfi som er tenkt benyttet i forbindelse med undervisningen og grillplass og et skateanlegg med ulike ramper og rails.

Skoleanlegget er veldig viktig for nærmiljøet og brukes som et samlingsted for barn og voksne også utenfor skoletiden og ved anledninger som 17.mai og ved ulike idrettsarrangementer.

  • Sted Lier, Lier Kommune
  • Oppdragsgiver Lier Kommune
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2015
  • Størrelse 37 000
  • Arkitekt L2 Arkitekter