Hellvik Steinindustriområde Les mer

Masseuttaket ligger i et åpent og sårbart naturområde, med vidt utsyn over hav og inn i Ryfylkeheiene.  Prosjekter omfatter utarbeidelse av landskapsanalyser, konsekvensutredninger, modeller, regulerings-, og driftsplaner, for et areal på 226 daa.  Planene omfatter uttaksområder på 93 daa, og skrotsteinsdeponier på 113 daa. Skrotsteinsdeponiene er opp mot 40 m. høye, og er markante formasjoner i landskapet. Det er lagt stor vekt på landskapstilpasning, både i uttaksområder, og deponiområder. Fjern-, og nærvirkning, samt revegetering av deponiområder har stått sentralt. Her finnes ulike rødlistearter, som har blitt flyttet og fulgt opp, bl. viktige hubroforekomster.

  • Sted Egersund
  • Oppdragsgiver Egersund Granite AS
  • Prosjektstatus Reguleringsplaner, konsekvensutredninger og driftsplaner 2001 - 2010