Hinna park Les mer

1.premie i innbudt konkurranse. 1. fase i prosjektet omfatter hovedgrep og konsept for ny atkomstvei, hovedinngang og parkanlegg i tilknytning til Viking Stadion, sentralt i den nye bydelen på Hinna. Komplisert og omfattende trafikksystem, med busstop, nedkjøringsramper, gode oppstillingsplasser var teknisk krevende og dimensjonerende og styrende for prosjektet. Det er benyttet store felt og flater med plasstøpt betong i ulike fargesjatteringer, for å skape en estetisk tiltalende plass, sonedele for ulike brukergrupper, og for å gi et tydelig og lett lesbart trafikksystem.  Det er benyttet svartfuru som gjennomgående treslag å plassen.

  • Sted Stavanger
  • Oppdragsgiver Hinna Park AS
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2006
  • Arkitekt Lund Hagem Arkitekter