Husebyskogen og Huseby Leir Les mer

Prosjektet omfatter mulighetsstudie for utvikling av Husebyskogen til ulike utbyggingsformål og som et flott tur-, og friluftsomårde. Avgrensning av naturområder og arealer til utbyggingsformål, stod sentralt. I tillegg til et fint naturområde, var det ønskelig å vurdere følgende formål; boligformål, skole, idrettshall, og mulig plassering av Den Amerikanske Ambassade. Som grunnlag for planarbeidet ble det foretatt ulike registeringer og analyser av landskap, vegetasjon, trafikk, etc. Planforslaget skulle kunne utvikles over tid, og flere etapper.   Mulighetsstudien inngikk i et parallelloppdrag med flere team, med samarbeids-, og prosessmøter underveis.

  • Sted Oslo
  • Oppdragsgiver Forsvarsbygg
  • Prosjektstatus Ferdigstilt mulighetsstudie 2003
  • Arkitekt Lund Hagem Arkitekter