Kadettangen Les mer

Bærum kommune ønsker å utvide Kadettangen med en cirka 400000m3 fylling av steinmasser fra tunnelbyggingen i Sandvika. Dette utkastet belyser mulighetene for å styrke kvalitetene og   identiteten til Kadettangen som et viktig rekreasjonsområde i Sandvika. Forslaget forsterker forbindelsen mellom Kadettangen og Sandvika sentrum gjennom en ny parkpromenade. Parken tilrettelegges for aktiviteter gjennom hele året, med blant annet en ny festplass og to nye strandsoner. Et spektakulært «Henie Onstad light» kunstsentrum med integrert hoppetårn og restaurant skal bli det nye landemerket i Sandvika. . Eksisterende stadionanlegg integreres elegant i den nye Kadettangen.

  • Sted Bærum
  • Oppdragsgiver Bærum kommune
  • Prosjektstatus Parallelloppdrag ferdigstilt 2014
  • Størrelse 25000 m2