Sjølyst marina Les mer

På oppdrag fra Oslos kommune har vi arbeidet med reguleringsplanforslag om å fremføre kyststi langs Bestumkilen og over Karenslyst båtopplagsområde, samt en mulighetsstudie som viser hvordan arealene på Karenslyst kan legges mer til rette for rekreasjon og fritidsaktiviteter som turgåing, minigolf og bading samtidig som båtopplaget beholdes. Her er det også innpasset serveringssteder, mateparkering for shuttlebusser og badebåter til Bygdøy, brygge for bobåter og parkering for bobiler.

Langs Bestumkilen er det foreslått ulike alternative fremføringer forbi etablerte ro- og kajakklubber og småbåthavner. Kyststien foreslås delt i to traseer, en for gående og en for syklende. Forslaget inkluderer opprydding i parkeringsforholdene. Arbeidet har skjedd i utstrakt samarbeid med båtopplagsforeningen og oppsittere langs kyststitraseen.

  • Sted Bestumkilen, Oslo
  • Oppdragsgiver Bymiljøetaten og Småbåtutvalget Oslo kommune
  • Prosjektstatus Mulighetsstudie, Forprosjekt 2014
  • Størrelse Reguleringsområde kyststi, ca. 58 da Båtopplag, ca. 60 da