Marienlyst park Les mer

Marienlyst park består av 255 leiligheter fordelt på 5 lamellblokker med tilhørende utearealer. De romslige og frodige inngangssonene ligger mot nord. På sørsiden av blokkene har beboere i 1. etg.  utgang til private hager med tredekke, plenareal og bøkehekker innenfor en skjermende pergola av murskiver og trespiler med klatreplanter. Mellom blokkene er det etablert et felles grøntområde med parkpreg med en større felles oppholdsplass med vannarrangement, sitteamfi og store trær. Sentralt i anlegget er det etablert et grøntdrag med et kultivert naturpreg, som danner sammenheng mellom parken ved NRK og de store eiketrærne sør for blokkene.  Kontraster mellom ulike vokseformer, frodige vekster og strammere klipte vegetasjonsvolum skal skape spennende rom, mens stier i ulik bredde med plassdannelser skal invitere til en vandring gjennom parkanlegget.

 

 

  • Sted Oslo
  • Oppdragsgiver OBOS AS, PEAB AS
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2005
  • Arkitekt Lund Hagem Arkitekter
  • Utmerkelser Prosjektet ble tildelt Sundts premie 2006
  • . Prosjektet ble tildelt Hedrende omtale Oslo Bys Arkitekturpris 2003
  • . Prosjektet ble nominert til Statens Byggeskikkpris 2004