Nytt Regjeringskvartal Les mer

Hovedmålet var å utarbeide et byplangrep og løsningsforslag for utformingen av nytt regjeringskvartal, samt å utforske områdets utnyttelsespotensial. Som en overordnet strategi har teamet med prosjektet «Regjeringsfjellet» jobbet med utformingen av landskap, byrom og bygg som steds-, og identitetsbærere. Teamet har lagt stor vekt på å balansere motsetningsfylte hensyn i en symboltung historisk og politisk kontekst.

Det nye Regjeringskvartalet skal fremstå som en grønn bydel med kvalitativt gode og varierte byrom, inkluderende sosiale møteplasser, likeverdig for alle brukergrupper og høye krav til integrert sikkerhet. Prosjektet skal avspeile viktige norske verdier og inspirere til nytenkning og berikelse.

  • Sted Oslo
  • Oppdragsgiver Statsbygg og KMD
  • Prosjektstatus Parallelloppdrag 2015
  • Størrelse Ca 100 000 m2 over bakken
  • Team BIG, Hjellnes Consult, Atelier Ten