Smedstaddammen Les mer

Smestaddammen Park, er et nærings-, og kontorkompleks, med 3 store nybygg, og et omfattende parkanlegg. Prosjektet omfatter også rensing, oppgraving og nyetableringa av Smestaddammen. Anlegget henvender seg direkte mot dammen, og parkanlegget. Det er etablert nye gangstier, broer og beplantning rundt hele dammen.

Mellom byggene er det vannspeil, staudeanlegg og gangveier i plasstøpt betong. Uteanlegget i tilknytning til byggene, ligger i sin helhet på dekke med parkeringsanlegg under.

  • Sted Oslo
  • Oppdragsgiver Linstow Eiendom
  • Prosjektstatus Ferdigstilt 2000
  • Arkitekt Niels Torp Arkitekter AS